Program Studi Akreditasi Akreditasi Akreditasi Akreditasi
Pendidikan Teknik Bangunan (S1)

B (2006 s/d 2011)

B (2011 s/d 2016)

A (2017 s/d 2022)

Dokumen lengkap

Akreditasi Sementara

dapat dilihat DISINI

Teknik Sipil (S1)

C (2014 s/d 2017)

B (2018 s/d 2023)

Teknik Arsitektur (S1)

C (2014 s/d 2019)

B (2019 s/d 2024)

Pendidikan Teknik Mesin (S1)

B (2004 s/d 2009)

B (2009 s/d 2014)

A (2015 s/d 2020)

A (2020 s/d 2025)

Pendidikan Teknik Otomotif (S1)

B (2014 s/d 2019)

B (2019 s/d 2024)

Teknik Mesin (S1)

B (2017 s/d 2022)

Pendidikan Teknik Elektro (S1)

B (2004 s/d 2009)

B (2010 s/d 2015)

B (2015 s/d 2020)

A (2019 s/d 2024)

Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (S1)

C (2012 s/d 2017)

A (2017 s/d 2022)

Teknik Elektro (S1)
B (2019 s/d 2024)
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1)

A (2004 s/d 2009)

A (2009 s/d 2014)

A (2015 s/d 2020)

A (2020 s/d 2025)

Pendidikan Tata Kecantikan (S1)

B (2013 s/d 2018)

A (2019 s/d 2024)

Pendidikan Tata Busana (S1)

B (2017 s/d 2022)

Pendidikan Tata Boga (S1)

B (2017 s/d 2022)

Teknik Kimia (S1)

B (2014 s/d 2019)

B (2019 s/d 2024)