Pimpinan

Pimpinan Fakultas Teknik

Nur Qudus 22 MERAH

Dekan

Dr. Nur Qudus, M.T
NIP.196911301994031001

131404314

Wakil Dekan I

Dr. Ir. I Made Sudana M.Pd, IPM
NIP.195605081984031004

sh

Wakil Dekan II

Dra. Sri Handayani M.Pd.
NIP.196711081991032001

131876223

Wakil Dekan III

Dr. Wirawan Sumbodo M.T.
NIP.196601051990021002

Pimpinan Jurusan

132240459

Ketua Jurusan Teknik Sipil

Aris Widodo, S.Pd., M.T
NIP.197102071999031001

rs

Ketua Jurusan Teknik Mesin

RUSIYANTO S.Pd., M.T. NIP.197403211999031002

Untitled-3

Ketua Jurusan Teknik Elektro

Dr.-Ing. Dhidik Prastiyanto S.T., M.T. NIP.197805312005011002

endah

Ketua Jurusan PKK

Dra Sri Endah Wahyuningsih MPd NIP.196805271993032010

pt

Ketua Jurusan Teknik Kimia

Dr. Wara Dyah Pita Rengga S.T., M.T. NIP.197405191999032001